Dzialalnosc charytatywna

Dzialalnosc charytatywna

Istnieje cała masa rozmaitych form wspierania ludzi potrzebujących. Szeroko pojmowane zagadnienie działalności charytatywnej odnosi się natomiast do wyodrębnienia kilku zasadniczych typów instytucji tej kategorii, w tym podział ten opiera się oczywiście na wyróżnieniu charakterystycznych kryteriów.internet Reda I tak mowa o podziale względem sposobu tworzenia tychże stowarzyszeń.Ba1054 Na tej podstawie mówi się o fundacjach prawa prywatnego a więc takich placówkach, które są tworzone na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych, a więc powoływane są do życia zgodnie z prawem.

Kolejna kwestia to fundacje prawa publicznego, jakie tworzy się poprzez ustawę, akt administracyjny. Są one zatem otwierane na podstawie konkretnego aktu publicznoprawnego. Jeszcze co innego, dokładniej innym kryterium, okazuje się cel fundacji. I na tejże podstawie można mówić zarówno o fundacjach publicznych, jak również prywatnych. Te pierwsze w swej działalności koncentrują się generalnie na dobru publicznemu dla ludzi ogólnie, więc nie dla konkretnie wybranych jednostek, ale wszystkich ludzi potrzebujących jakiegoś wsparcia. Jeżeli natomiast chodzi o fundacje prywatne, to przede wszystkim bazują one na wspieraniu wyłącznie ściśle określonej grupy osób. Biorąc pod uwagę na przykład formę prowadzonej działalności o charakterze gospodarczym można wspomnieć o organizacjach czyli fundacjach non profit, a więc są to takie placówki, które robią wszystko za darmo i za darmo świadczą wszelkie usługi.

Jeszcze co innego to podział na fundacje w zależności od sposobu korzystania z majątku fundacji. I na tej podstawie wyszczególnia się takie fundacje, które są fundacjami dochodowymi oraz fundacje z majątkiem bezpośrednio użytkowanym. Na koniec jeszcze parę słów na temat fundacji świeckich oraz kościelnych. Są one tworzone jak wskazują na to już same ich nazwy albo przez organizacje kościelne, albo przez ludzi świeckich.